Inget foto av Per Erik Thimansson

Per Erik Thimansson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Erik Thimansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap