Inget foto av Per Erik Thimansson

Per Erik Thimansson

Knuten till universitetet

Nätverk

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren