Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Per Falås är anställd på Institutionen för Kemiteknik och arbetar med forskning och undervisning i VA-teknik. Han har lång erfarenhet av biologisk rening från forskning i Danmark, Tyskland och Schweiz. På Institutionen för Kemiteknik utvecklar han framför allt biologiska, kemiska och adsorptiva tekniker för rening av organiska mikroföroreningar i avloppsvatten.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Falås är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren