Per Hansson

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

My research interests are in the areas of fatigue in metallic materials, nanomechanics, material modelling at the nano scale and molecular dynamic simulations.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nanoteknik
  • Materialteknik
  • Maskinteknik

Fria nyckelord

  • Molecular Dynamics
  • Utmattning
  • Materialmodellering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Hansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren