Foto av Per Henningsson

Per Henningsson

Forskare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsintressen

Min forskning är inriktad på aerodynamik och flygprestanda hos flygande djur. Mitt nuvarande projekt finansieras av ett fyra-årigt anslag från Svenska Vetenskapsrådet (VR) och fokus ligger på aerodynamiken bakom manövreringsflykt hos djur. Projektet startade i början av 2014 och kommer att innefatta en serie vindtunnelbaserade experiment på utvalda arter från var och en av de tre grupperna av flygande djur - insekter, fåglar och fladdermöss.

Jag använder modern flödesvisualiseringsteknik (Particle Image Velocimetry) för att fånga och analysera luftvirvlarna som bildas i vaket bakom djuren när de flyger i vindtunnel och utför olika typer av manövrar. Detta är till stor del ett outforskat område inom forskningsfältet rörande djurs aerodynamik. Samtidigt representerar det något som är ständigt närvarande för alla djur som tar till vingarna eftersom det är inblandat i varje aspekt av flygning – t.ex. att fånga byten, undvika rovdjur, flyga genom komplicerade miljöer med olika typer av hinder, hantera byiga vindar och så vidare. Jag hoppas med projektet att kunna skaffa grundläggande kunskaper om aerodynamik för några av de grundläggande manövrerna och göra jämförelser mellan och inom de tre taxonomiska grupperna. Denna grund kommer sedan att utgöra en bra bas för oss att ge oss in i forskning av de mer invecklade manövrerna som djuren utför.

Innan min nuvarande position arbetade jag som postdoktor i Oxford Animal Flight Group på Zoologiska institutionen vid Oxford Universitet mellan 2010 och 2013. Under mina tre år i Oxford studerade jag olika aspekter av insekters flygning. Tyngdpunkten för studierna låg på effektivitet i flygningen och hur det relaterar till vingmorfologi och för detta studerade vi bland annat gräshoppor, svärmare och trollsländor.

Innan min post-doc gjorde jag min doktorsexamen vid Lunds universitet mellan 2005 och 2010 då jag studerade flygbeteende hos Tornseglare. Studierna involverade flera olika tekniker: vindtunnelexperiment med flödesvisualiseringstekniker för att studera aerodynamiken, radarföljningar för att studera flyghastigheter, flygriktningar och vindrespons under migration och ”sovflygningar”, samt höghastighetsfilmning i fält för att mäta flygprestanda hos fåglarna i territoriala uppvisningsflygningar.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Henningsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren