Foto av Per Johansson

Per Johansson

Knuten till universitetet, Medicine doktor, överläkare

Personlig profil

Forskning

Mitt primära forskningsintresse är diagnostik av varaktig kognitiv svikt med speciell inriktning Alzheimers sjukdom. Har även seden flera år en forskningslinje kring växelverkan mellan neurodegenerativ sjukdom och hormonella störningar.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi
  • Klinisk laboratoriemedicin
  • Endokrinologi och diabetes
  • Psykiatri
  • Geriatrik

Fria nyckelord

  • Alzheimers sjukdom

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren