Foto av Per Johansson

Per Johansson

Knuten till universitetet, Medicine doktor, överläkare

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry