Foto av Per Johansson

Per Johansson

Knuten till universitetet, Medicine doktor, överläkare

Nätverk

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren