Foto av Per Nilsén

Per Nilsén

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Since my doctoral dissertation (2000), various aspects of the history of public law has dominated my research interests: the public law as a developing system of political, philosophical and religious ideas. Such ideas may be situated in a nation state context, but cannot be fully understood in their complexity without a broader comparative perspective. This is mirrored in my research, which often discusses Swedish developments from a Nordic and/or larger European angle and which has been further stimulated by longer stays in both Scandinavian environments and in Germany. 

Undervisning

My teaching experiences includes periods in both Sweden (Lund University 2000–2004, 2008–) and in Denmark (University of Southern Denmark, Odense 2004–2008). At both universities I have taught legal history (Swedish, Danish and European) as well as constitutional law (Swedish and Danish); in Odense I also gave lectures in Legal Philosophy and in Comparative Law. I have been course coordinator and active within educational management. For a period I was external examiner at Roskilde and Aalborg Universities (Denmark) and Lehrbeauftragter at the Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Germany). In 2012 the Lund Law Student Union’s Pedagogical Prize was awarded jointly to the teaching staff in legal history. 

Forskning

Alltsedan jag arbetade med min avhandling (2000) har olika aspekter av den offentliga rättens historia dominerat mina forskningsintressen: den offentliga rätten som (ett) system som utvecklas under ständig påverkan av politiska, filosofiska och religiösa idéer. Sådana idéer kan vara avgränsade till ett (national-) statligt sammanhang, men kan inte förstås i deras komplexitet utan ett bredare komparativt anslag. Detta avspeglas i min forskning, som ofta behandlar den svenska utvecklingen i ett nordiskt och/eller större europeiskt sammanhang, ett betraktelsesätt som ytterligare har stimulerats genom längre vistelser i Skandinavien och i Tyskland.

Undervisning

Min undervisningserfarenhet omfattar verksamhet i både Sverige (Lunds universitet 2000-2004, 2008-) och Danmark (Syddansk Universitet, Odense 2004-2008). Vid bägge lärosäten har jag främst undervisat i rättshistoria (svensk, dansk och europeisk) och i konstitutionell rätt (svensk och dansk); i Odense ansvarade jag också för undervisning i allmän rättslära och i komparativ rätt. Jag har varit kursföreståndare för skiftande kurser, varit lärarlagsordförande och också haft institutions- resp. fakultetsuppdrag inom områdena för undervisning på grund- och avancerad nivå. Under en period var jag utsedd till censor vid förvaltningsutbildningarna vid universiteten i Roskilde och Aalborg; jag har även anlitats som Lehrbeauftragter vid Ernst-Moritz-Arndt-Universität i Greifswald. 2012 erhöll lärarlaget i rättshistoria gemensamt Juridiska föreningens pedagogiska pris.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

  • Rättshistoria

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Nilsén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren