Foto av Per Nilsson

Per Nilsson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Earth and Planetary Sciences