Inget foto av Per-Olof Widmark

Per-Olof Widmark

Knuten till universitetet

  • Gästforskare, Universitetslektor, Brandskyddsansvarig, Biträdande avdelningschef, Beräkningskemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per-Olof Widmark är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren