Inget foto av Per-Olof Widmark

Per-Olof Widmark

Knuten till universitetet

  • Gästforskare, Universitetslektor, Brandskyddsansvarig, Biträdande avdelningschef, Beräkningskemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per-Olof Widmark är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.