Inget foto av Per Rönnegård

Per Rönnegård

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Huvuddelen av min forskning är inom forskningsprogrammet "Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningsidealet". För närvarande forskar jag på relationen mellan de pagana filosofskolornas bruk av texter och bibelbruket i texter från klostermiljöer i Gaza-området från 400- och 500-talen, främst Barsanufios & Johannes, Dorotheos av Gaza och Ökenfädernas tänkespråk.

Jag deltar även i ett internationellt forskningssamarbete kallat ”Cultural Histories of Meditation”, med fokus på meditation och meditationspraxis i olika religiösa kontexter. Mitt delprojekt handlar om meditation i det tidiga klosterväsendet.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Rönnegård är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren