Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Per Runeson är professor i programvarusystem vid Lunds tekniska högskola och avdelningsföreståndare för programvarusystem. Hans forskning fokuserar på empiriska studier av mjukvaruutveckling, med särskilt fokus på testning samt öppen källkod och data. Han är också intresserad av digitalisering i bred mening. Samverkan mellan industri och akademi är en nödvändig bas för detta arbete. Per Runeson är en högt rankad forskare inom metodik för empiriska studier i industrin med böckerna ”Case study research in software engineering” och ”Experimentation in software engineering”. 

Undervisning

ETSN20 Software Testing - en valbar kurs för fjärdeårsstudenter i datateknik, elektroteknik och industriell ekonomi

Doktorandkurser på förfrågan.

Medlem i LTHs pedagogiska akademi sedan 2003.

Samverkan

Forskningen i programvarusystem genomförs i tät samverkan med näringsliv och samhälle. Jag har hållit föredrag för företag och myndigheter för att dela forskningsbaserad kunskap.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Programvaruteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Runeson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren