Inget foto av Per Rydén

Per Rydén

Professor emeritus

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Carl Fehrmans bibliografi 1938–2005, Lund 2006, 124 s.

Verner & Oscar. En kärlekshistoria. Heidenstam och Levertin 1888-1906, Sthlm 2006, 670 s.

[Tills, med K. E. Gustafsson], red., PS till den svenska pressens historia, Gbg 2006, 200 s.

”Stilformen Delblanc”, i Möten. Festskrift till Anders Palm, Lund 2007, s. 343–352

[Kommentar och ordförklaringar i:] Oscar Levertin, Kritisk prosa. 1–2, Sthlm 2007, s. 209–277, s. 201–261

”Pressens framtid”, i Då och där, här och nu. Festskrift till Ingemar Oscarsson 2007, Lund 2007, s. 89–98

”Om vädrets poetik”. i Theorier om verklig diktning. Festskrift till Per Erik Ljung, Lund 2008, s. 8179–188

”De nya läsarnas nya tidningar”, i J. Christensson, red., Det moderna genombrottet. Signums svenska kulturhistoria. Sthlm 2008, s. 393–423

”Kritik – trots allt!, i Å. Arping & M. Jansson, red., Kritikens dimensioner. Festskrift till Tomas Forser, Sthlm & Stehag 2008, s. 13–35

”Att fånga själva rörelsen. Gustaf Hellström som pionjär i sportjournalistiken”, i L. Leopold & E. Ström, red., Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid, Sthlm 2009, s. 119–139

[Tills. med K. E. Gustafsson:] Presshistoriens pionjärer, Gbg 2009, 135 s.

[Tills. med B. Sjöberg:], red., Ferlin och alla de andra. Festskrift till Jenny Westerström 2010, Lund 2010, 280 s.

”Per Hallströms tre lärdomar”, i Festskrift till Dag Nordmark, 2010, s. 86–101

Den framgångsrike förloraren. En värderingsbiografi över Carl David a