Inget foto av Per Sandgren

Per Sandgren

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Sandgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Konst och humaniora

Agrikultur & biologi