Inget foto av Per Ståhle

Per Ståhle

Professor Emeritus, Knuten till universitetet

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknisk mekanik
  • Den kondenserade materiens fysik

Fria nyckelord

  • Fracture Mechanics
  • Material modelling
  • Applied Mathematics

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Ståhle är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren