Per Wickenberg

Forskare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden

  • Normer och normbildning inom utbildningsområdet
  • Hållbar utveckling och utbildning
  • Barnets rätt inom utbildningsområdet

Pågående forskning

Per Wickenbergs fokuserar sin forskning på normer och normbildningsprocesser i organisationer och företag och har även ett stort intresse för normstödjande strukturer i detta sammanhang samt för ledarskap och normerande handlingsmönster.

Utbildning som påverkansform, det vill säga som styrningsmedel och drivkraft, intresserar honom. Under många år har han forskat och undervisat om miljö och hållbar utveckling, miljöutbildning, och miljöundervisning. Demokrati, delaktighet och inflytande är andra viktiga inriktningar i den rättssociologiska forskningen.

Han har varit nationell samordnare i forskarnätverket ”Utbildning och hållbar utveckling” med ekonomiskt stöd av Vetenskapsrådet (2000-2008) och har de senaste 10 åren varit verksam som handledare, mentor och lärare i det Sidafinansierade internationella utbildningsprogrammet vid Lunds universitet "Child Rights, Classroom and School Management" (2003-2015) som fokuserar på Barnkonventionen. Från och med 2015 är Wickenberg en av samordnarna i Barnrättsinstitutet (Child Rights Institute, CRi) vid Lunds universitet, LU. CRI är ett flervetenskapligt nätverk inom LU med ett 40-tal deltagande forskare från sex fakulteter vid LU.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Wickenberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren