Per Wickenberg

Knuten till universitetet, Professor i Rättssociologi

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden

  • Normer och normbildning inom utbildningsområdet
  • Hållbar utveckling och utbildning
  • Barnets rätt inom utbildningsområdet

Pågående forskning

Per Wickenbergs fokuserar sin forskning på normer och normbildningsprocesser i organisationer och företag och har även ett stort intresse för normstödjande strukturer i detta sammanhang samt för ledarskap, förväntningar och normerande handlingsmönster.

Utbildning som påverkansform, det vill säga som styrningsmedel och drivkraft, intresserar honom. Under många år har han forskat och undervisat om miljö och hållbar utveckling, miljöutbildning, och miljöundervisning. Demokrati, delaktighet och inflytande är andra viktiga inriktningar i den rättssociologiska forskningen.

Han har varit nationell samordnare i forskarnätverket ”Utbildning och hållbar utveckling” med ekonomiskt stöd av Vetenskapsrådet (2000-2010) och har de senaste 17 åren varit verksam som handledare, mentor och lärare i det Sidafinansierade internationella utbildningsprogrammet vid Lunds universitet "Child Rights, Classroom and School Management" (2003-2020) som fokuserar på Barnkonventionen. Från och med 2015 är Wickenberg en av grundarna och f.d. samordnare i Barnrättsinstitutet (Child Rights Institute, CRi) vid Lunds universitet, LU. CRI är ett flervetenskapligt nätverk inom LU med ett 40-tal deltagande forskare från sex olika fakulteter vid LU.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren