Foto av Percy Nilsson Wimar

Percy Nilsson Wimar

Knuten till universitetet, MD, PhD

Personlig profil

Forskning

Percy Nilsson Wimar arbetar som barnläkare på Skånes universitets sjukhus med fokus på infektionssjukdomar. Hans forskning fokuseras på pediatriska infektionssjukdomar.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Fria nyckelord

  • Barninfektioner
  • Global barnhälsa
  • Migration och hälsa
  • Kawasaki sjukdom

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Percy Nilsson Wimar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler