Inget foto av Pernilla Asp

Pernilla Asp

Knuten till universitetet, MD, Oncologist

Nätverk

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren