Foto av Pernilla Garmy

Pernilla Garmy

Timlärare, Doktor i medicinsk vetenskap, Docent

Personlig profil

Forskning

Sleep and lifestyle in school-age children and adolescents. 

Health promoting interventions in schools. Evaluation of the DISA program.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • Nursing
  • Sömn, mediavanor, livsstil, stillasittande, fysisk aktivitet, folkhälsa
  • ungdomar
  • adolescents
  • Children
  • barn

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Pernilla Garmy är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren