Foto av Pernilla Peterson

Pernilla Peterson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Pernilla Peterson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap