Foto av Pernilla Peterson

Pernilla Peterson

Knuten till universitetet

12 Liknande profiler

Likheten baseras på överlappande koncept i fingeravtryck och delade arbeten och organisationsaffilieringar av Pernilla Peterson med nedanstående personer: