Inget foto av Pernille Haraldsen

Pernille Haraldsen

Knuten till universitetet

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård