Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

One of my main research interests is street art as an artistic and social phenomenon. I have been writing about street art since 2006.

In 2014 I published my first book on the topic entitled The Street Art World.

My second book, Street Art and the Environment, discusses how art may influence the relationship between humans and nature. The book was independently published by Almendros de Granada Press in June 2018.

My most recent book, Tracks and Traces, is a methodological discussion of using visual methods to explore the world of graffiti writing. It was published by Almendros de Granada Press in September 2023.

From October 2018 to May 2019 I coordinated the research theme Urban Creativity at the Pufendorf Institute for Advanced Studies at Lund University.

In May 2019 I co-founded the interdisciplinary research network Urban Creativity Lund.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Konstvetenskap
 • Sociologi

Fria nyckelord

 • gatukonst
 • klotter
 • graffiti
 • offentliga rum
 • urbana kulturer
 • ekokritik
 • visuell ekokritik
 • offentlig konst

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Peter Bengtsen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren