Foto av Peter Bergwall

Peter Bergwall

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Peter Bergwall är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap