Foto av Peter Bergwall

Peter Bergwall

Knuten till universitetet

12 Liknande profiler

Likheten baseras på överlappande koncept i fingeravtryck och delade arbeten och organisationsaffilieringar av Peter Bergwall med nedanstående personer: