Foto av Peter Gottschalk

Peter Gottschalk

Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Peter Gottschalk är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences