Foto av Peter Gustafsson

Peter Gustafsson

Universitetsadjunkt

Personlig profil

Forskning

Sampling under restriktion, speciellt cirkulära statistiska metoder och fördelningar. Jag har i min forskning inriktat mig på beräkningstekniken av fördelningarna för olika cirkulära slumpvariabler vilka i grunden kan definieras som integraler av olika funktioner av Besselfunktioner i flera dimensioner. Jag har håller också på med att utveckla statistiska modeller inom marknadsanalys.

Undervisning

Min undervisningskompetens i statistik och sannolikhetsteori är omfattande, både till bredd och djup. Jag har kurser för studenter på alla nivåer, allt ifrån första års studenter till forskarstuderande. Kurserna jag ansvarar för kan räknas in i ett klassiskt utnsitt inom ämnesområdet: Sannolikhets och Inferensteori, Tillämpad statistik, Biostatistik, Stokastiska processer, Tidsserieanalys, Ekonometri, Försöksplanering, Ekonometri, Statistika beräkningsmetoder och Datorintesniva metoder, Multivariat analys med mera.  Jag har också handledning och examionation av uppsatser på olika nivåer, (fil kand-, magister- och mastersnivå).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik
  • Företagsekonomi