Personlig profil

Forskning

From August 2021 I started full-time as the new Professor of Archaeology at Lund University. This offers an exciting opportunity to develop new projects and further (inter)national collaborations. My research interests focus primarily on understanding prehistoric transformations across Northern Eurasia, including Fennoscandia, Siberia, the Russian Far East and Japan. In 2019-20 I held a JSPS Invitational Research Fellowship at Hokkaido University in Japan to research Neolithization processes in Hokkaido and surrounding regions of Northeast Asia. From 2021 I also hold a Professorship at Hokkaido University (Global Station for Indigenous Studies and Cultural Diversity at GI-CoRE). Prior to coming to Lund University I was Director of the interdisciplinary Arctic Centre at the University of Groningen (2013-21). I've also held various academic positions in the UK plus Research Fellowships at the Centre for Advanced Studies in Oslo in 2008-9, and at RIHN, Kyoto, in 2010 and 2011.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Humaniora
 • Naturvetenskap
 • Samhällsvetenskap
 • Teknik och teknologier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Peter Jordan är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren