Foto av Peter M Nilsson

Peter M Nilsson

Expert

Personlig profil

Forskning

Professor i Klinisk kardiovaskulär forskning t.o.m. 21-10-31, därefter anställd som expert i Klinisk kardiovaskulär forskning t.o.m. 25-03-31.

 

Forskning

Main research areas are:

1. Type 2 diabetes and hypertension

2. Early Vascular Ageing

3. Early life programming of adult health and disease

4. Protection from cardiovascular events in spite of a risk factor burden (ESCAPER study, SCAPIS-Extremes Study)

5. Reproduction and cardiometabolic risk

6. Family history and the missing heritability for risk of cardiometabolic disease

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Peter M Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren