Foto av Peter Rådström

Peter Rådström

Professor emeritus

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Peter Rådström, born 1959, is professor and head of Applied Microbiology, Lund University since 2000. His area of expertise is applied microbiology, in particular carbohydrate metabolism in lactic acid bacteria (Functional foods), pre-PCR processing (Diagnostic PCR and Forensic DNA analysis), neurotoxin formation in Clostridium botulinum and Staphylococcus aureus (Food safety) and microbial biofilms in drinking water (Water quality). He has published more than 120 original scientific papers in international journals with peer review. He was co-organizer of FEMS Congress 2009 (1500 participants) and Food Micro 2010 (800 participants) and is the national delegate of the International Committee on Food Microbiology and Hygiene (ICFMH) of the IUMS.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Peter Rådström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren