Foto av Peter Stoltenberg © 2023 Peter Stoltenberg

Peter Stoltenberg

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Sedan oktober 2023 är jag WASP-industridoktorand vid institutionen för reglerteknik. Jag är ursprungligen civilingenjör i teknisk fysik, utbildad vid Lunds universitet. Mitt forskningsområde är inom marin farkostautonomi och handlar om att finna metoder för att förutsäga farkosters rörelser på havsytan med syftet att öka säkerheten inom området.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik
  • Robotteknik och automation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Peter Stoltenberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren