Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning har fokus på föräldraförberedelse under graviditeten med fokus på den första tiden efter att barnet är fött. I mitt avhandlingsarbete utvecklade jag ett program för föräldraförberedelse baserat på förstagångsföräldrars behov. Ett annat område för min forskning rör levnadsvanor i samband med graviditet och föräldrablivande. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Nyckelord

  • reproduktiv hälsa
  • barnmorska
  • föräldrastöd

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Petra Pålsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren