Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning har fokus på föräldraförberedelse under graviditeten med fokus på den första tiden efter att barnet är fött. I mitt avhandlingsarbete utvecklade jag ett program för föräldraförberedelse baserat på förstagångsföräldrars behov. Ett annat område för min forskning rör levnadsvanor i samband med graviditet och föräldrablivande. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Fria nyckelord

  • reproduktiv hälsa
  • barnmorska
  • föräldrastöd

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Petra Pålsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren