Inget foto av Petrus Linge

Petrus Linge

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Petrus Linge är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap