Foto av Petter Frieberg

Petter Frieberg

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Petter Frieberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology