Inget foto av Petter Kallioinen

Petter Kallioinen

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Petter Kallioinen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren