Foto av Petter Karlsson

Petter Karlsson

Doktorand

Personlig profil

Forskning

Jag har främst intresserat mig för forskning som rör droganvändning och drogproblem. Mitt avhandlingsprojekt handlar om vad det betyder för människor som har erfarenhet av drogproblem att  vara med i föreningen Anonyma Narkomaner.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Petter Karlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren