Foto av Petter Karlsson

Petter Karlsson

Doktorand

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Petter Karlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science