Personlig profil

Forskning

Petter is Senior Researcher at the CMES and also the director of Lund University GIS Centre (since 1995).

He is a geographer and a spatial modeller. Since 1986 he has been working with research and education in Europe and developing countries (mainly Africa, Asia and Middle East). Petter’s research is focusing on GIS in environment, health studies, implementation of GIS and pedagogic research e.g. in social sciences (regional development and economy), as well as on technical issues (modelling and algorithm development). Areas of special interest are hydrological modelling, topographical modelling/interpolation, coastal planning, morphometry, remote sensing and positioning (including GPS). He has long experience in organising and conducting GIS courses and workshops in Sweden as well as in developing countries.

Petter got “Best Teacher Award”, Faculty of Engineering, Lund University, 1998, and “Lund University Pedagogic Price” 2009. He is also the head of LUMA-GIS (Lund University Masters Program in Geographical Information Systems), Swedish coordinator of Erasmus Mundus International Master’s program “Geo-information and Earth Observation for Environmental modelling and Management”, Swedish coordinator of Erasmus Mundus External Cooperation Window lot 8, Iran, Iraq and Yemen, and lot 2, Egypt. He has a Ph D in Physical Geography/soil erosion/GIS from 1992 and became associate professor 2000.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Multidisciplinär geovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Petter Pilesjö är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren