Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Dr Petter Stormär bioinformatiker i Parmar-gruppen med fokus på singelcellsteknologier och molekylära utvecklingslinjer. Petter har en masterexamen i bioinformatik och en doktorsexamen i molekylär medicin, båda från Lunds universitet. Innan han började i Parmar-gruppen tillämpade Petter bioinformatik för att dissekera diabetesheterogenitet och -genetik och utvecklade bioinformatiska arbetsflöden för klinisk NGS-diagnostik.

I Parmar-gruppen använder och utvecklar Petter singelcellsteknologier i kombination med stamceller, transplantat och 3D-organoider för att studera mänsklig neural utveckling och cellterapi.

Nyckelord

  • Bioinformatik
  • Genomik
  • Neurovetenskap
  • Utvecklingsbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Petter Storm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren