Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är en tvärvetenskaplig forskare verksam vid Institutionen för kulturvetenskaper, där jag undervisar i Sound Studies, intermedialer studier och musikvetenskap. Jag är även medlem i forskningsnoderna för estetiska studier och populärkultur. Mina forskningsintressen spänner över områdena kulturgeografi, urbana studier och historia, och jag studerar hur olika kulturella former och uttryck kan skapa olika slags platsbaserade identiteter och känslor av tillhörighet. Jag har publicerat artiklar i tidskrifter som Transactions of the Institute of British Geographers, Eighteenth-Century Studies, Global Intellectual History och Emotion, Space & Society. Jag är medredaktör för POPULÄR – Nordic Journal of Popular Culture Research. Jag disputerade i kulturgeografi 2017 (University of Edinburgh) och min första monografi – The Geographies of Enlightenment Edinburgh – publicerades av Boydell Press i maj 2022. Min nästa bok har titeln Music and the Cultural Production of Scale och den kommer att publiceras av Palgrave 2023.

För närvarande arbetar jag med två forskningsprojekt:

  • Musikaliska kolonisering: Skottar och svenskar i södra Afrika, 1770–1850 (finansieras av Vetenskapsrådet)
  • Making it Home: An Aesthetic Methodological Contribution to the Study of Migrant Home-Making and Politics of Integration (ett internationellt och tvärvetenskapligt projekt som finansieras av NordForsk; se: https://mahomeproject.com/)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musikvetenskap
  • Kulturgeografi
  • Kulturstudier
  • Idé- och lärdomshistoria

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Philip Dodds är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren