Personlig profil

Forskning

Min doktorandforskning fokuserar miljöinnovation, särskilt inom svensk skogsindustri. I första hand undersöker jag vilken roll innovation kan spela för att minska utsläppen och bevara den biologiska mångfalden.
 
Ett annat fokus liggeratt förstå hur och varför människor arbetar med miljöinnovation och under vilka omständigheter innovationer är framgångsrika lång sikt.
 
Mitt projekt handleds av Josef Taalbi och Astrid Kander och är inbäddat i forskningsprojektet "SWINNO 3.0: Betydande nya produkter och processer i Sverige från 1970 till idag", finansierat av VINNOVA (Sveriges statliga myndighet för innovationssystem).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Philipp Jonas Kreutzer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler