Foto av Pia C Sundgren

Pia C Sundgren

Professor, överläkare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

MRI är en bildgivande teknik som också användas för att mäta fysiologiska parametrar som t.ex. spontan rörelse hos kroppens vattenmolekyler, diffusion (dMRI), och kapillärt blodflöde genom vävnad, perfusion (pMRI).  Metoder som används idag för diagnostik av t.ex. stroke och tumörer. Genom speciella analysera dMRI och pMRI parametrarna kan metoderna användas för att avgöra behandlingseffekt så att denna kan skräddarsys. Forskingsprojekt fokuserade på utvärdering av diffusions- och perfusionsparametrar som ett kliniskt instrument under pågående strål- och/eller cytostatika behandling för bedömning av behandlingseffekt och för differentiering mellan tumör recidiv och strålskada. Projekten syftar till att visa att MRI kan användas som biomarkörer för tidig bedömning av behandlingseffekt vid hjärntumörer så att eventuellt chemo-radioterapin kan förändras tidigt i behandlingen vilket skulle ge möjlighet för individualiserad terapi med hoppeligen bättre resultat för den enskilda patienten.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Radiologi och bildbehandling

Fria nyckelord

  • Hjärntumörer
  • behandlingseffekt
  • magnetkamera undersökning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Pia C Sundgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren