Pia Dellson

Överläkare i onkologi och psykiatri, Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Jag specialistläkare i onkologi och psykiatri, och arbetar kliniskt som överläkare på Cancerrehabiliteringsmottagningen på onkologiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus. Jag har dessutom en kandidatexamen i filmvetenskap och är verksam som poet, med tre publicerade diktsamlingar inom genren medicinsk poesi. Jag har föreläst inom medicinsk humaniora sedan 90-talet och handlett läkarstudenter som gör kandidat- och masterprojekt i medicinsk humaniora under flera år. Sedan 2022 är jag affilierad forskare vid Birgit Rausing centrum för medicinsk humaniora. Där utvecklar jag bland annat nya moment inom medicinsk humaniora i universitetets utbildningsprogram för olika vårdprofessioner.  

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filmvetenskap
  • Cancer och onkologi
  • Psykiatri

Fria nyckelord

  • Medicinsk humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Pia Dellson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler