Foto av Pia Sjöberg

Pia Sjöberg

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Pia Sjöberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry