Foto av Pia Sjöberg

Pia Sjöberg

Knuten till universitetet

Nätverk

Pär Wingren

  • Skåne University Hospital

Extern person

Berggren Håkan

  • Sahlgrenska University Hospital

Extern person

Göran Südow

  • Sahlgrenska University Hospital

Extern person

Jens Ramgren Johansson

  • Skåne University Hospital

Extern person

Jelena Bock

  • Skåne University Hospital

Extern person

Thomas Gilljam

  • Sahlgrenska Academy
  • Sahlgrenska University Hospital

Extern person