Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Pierre Moreau är en doktorand i datorgrafik handledd av Michael Doggett inom Lund University Graphics Group. Han har en kandidatexamen från University of Rennes 1, Frankrike, och en magisterexamen från University of Bordeaux, Frankrike, båda inom datavetenskapen. Hans masterarbete utfördes vid Chalmers tekniska högskola, Sverige, under handledning av Erik Sintorn och Ulf Assarsson.

Hans forskning fokuserar på fotorealistik grafik i real-tid med hjälp av tekniker som ray tracingpath tracing eller photon splatting. Förutom dessa grafikalgoritmer, studerar han även datorhårdvara och dess samspel med användarnas mjukvara för att förstå och kvantisera dess prestanda.

Undervisning

Pierre Moreau är lärarassistent i följande kurser:

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Datavetenskap (datalogi)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Pierre Moreau är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren