Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My research area is natural language processing, focusing on semantic processing, with topics like multilingual processing, coreference resolution, entity linking, and Q/A systems. Semantic processing plays a fundamental role in applications such as robotics, human-machine dialogue, etc. As part of the research, together with researchers in my group, we have developed semantic processing components and infrastructure frameworks that are open-source and used by other researchers worldwide. One example is a high precision semantic parser for unrestricted text in English, Chinese, German, Swedish, and several other languages. Another example is Langforia/Docforia, a multilingual processing pipeline with a uniform visualization interface, supporting Spark-based cluster computing.

I have published over 150 research articles and supervised 7 PhD students so far (3 in France and 4 in Sweden). I teach courses in natural language processing and machine learning. Finally, I am the author of a textbook Language Processing with Perl and Prolog, Springer, now in its 2nd edition.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
  • Datavetenskap (datalogi)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Pierre Nugues är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren