Inget foto av Pilar Lorenzo

Pilar Lorenzo

Forskningsingenjör

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Pilar Lorenzo är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology